"Loading..."
AeroMaster FP

AeroMaster FP

Ploché sestavné jednotky AeroMaster FP jsou ideální pro větrání a klimatizaci administrativních, obchodních, restauračních a dalších prostor s průtokem vzduchu do 4.000 m3/h, v Ecodesign verzi pak do 2.500 m3/h. Originální bezrámová konstrukce, akustická izolace pláště (Dpr,w = 28 dB), opláštění s labyrintovým spojením panelů řady AeroMaster FP nám umožnilo dosáhnout vysoké pevnosti a vysokého akustického útlumu.