"Loading..."
Aero Master Xp

Aero Master Xp

Sestavné jednotky AeroMaster XP jsou určeny pro komfortní vzduchotechniku a klimatizaci jak prostor se standardními nároky na výměnu vzduchu, tak i čistých prostor. Představují nejvyšší kvalitativní třídu v kategorii jednotek s průtokem vzduchu do 28.000 m3/h, Ecodesign verze pak s průtokem do 19.000 m3/h. Bezrámové opláštění, netěsnost skříně L1, Izolace pláště minerální vlnou o hustotě 110 kg/m3 a labyrintové spojení panelů řady AeroMaster XP nám umožnilo dosáhnout vysoké pevnosti a vysokého akustického útlumu.