"Loading..."
AeroMaster Cirrus

AeroMaster Cirrus

Sestavné vzduchotechnické jednotky AeroMaster Cirrus umožňují realizovat i specifické aplikace s nejvyššími nároky na čistotu prostředí s průtokem vzduchu až 99.200 m3/h, verze pro Ecodesign je připravena s průtokem vzduchu do 68.000 m3/h. Lamelová stěna v kombinaci se samonosným panelem (mechanická stabilita D1 a netěsnost skříně L1) nám umožňují navrhovat ekologicky šetrné klimatizační jednotky s bezodpadovou výrobou a nízkou spotřebou energie.