"Loading..."
VRF systémy

 

VRF systémy

Systémy VRV (Variable Refrigerant Volume) se vyznačují stromovou strukturou potrubního rozvodu chladiva, kdy jedna venkovní kondenzační jednotka dokáže v závislosti na výkonu obsluhovat až 80 jednotek vnitřních. Setkáváme se také označeními VRF, MDV, DVM a dalšími, která však v závislosti na výrobci označují v principu stejné zařízení. 

 

Systém řízení toku chladiva, tak aby byly pokryty aktuální potřeby vnitřních jednotek, se různí dle výrobce. Dříve se používaly kompresory běžné, později systémy s variabilní účinností typu scroll, v současnosti převládají zařízení na principu invertoru. Jedná se o velký technický pokrok, který lze v posledních letech sledovat napříč spektrem všech předních světových výrobců. Zvyšuje se účinnost zařízení a klesá hlučnost spolu s energetickou náročností. Podrobněji se technologiím budeme věnovat v sekcích jedotlivých výrobců. Zařízení dnes dokážou fungovat současně jako tepelná čerpadla a klimatizace. Každý uživatel vnitřní jednotky si tedy nezávisle na ostatních může v reálném čase vybrat, zda chce svou jednotkou topit nebo chladit.

 

Systém VRV může být v provedení "HEAT RECOVERY", které umožňuje současně provozovat systém v režimu chlazení a topení. 

 

Také je flexibilní z hlediska použité technologie vnitřních jednotek a proto pomocí hydrokitu je možné volně přejít na vodní chlazení/topení. Standardem je sofistifkovaná vzdálená kontrola pomocí wi-fi, možnost připojení na nadřazený systém.

K obrázků uvést jednoduchý popis:

1. externí kontrola

2. Web-Server 

3. Modulace - návrh systému pomocí CAD SW

4. Building management - Řízení pomocí nadřazené regulace (BACnet, Modbus, LonWorks)

5. Sledování, měření spotřeby energie