"Loading..."

 

MULTISPLIT

Rodina systému split zahrnuje také zajímavou podskupinu, která se nazývá mupltisplit. Tato zařízení se skladádají z jedné venkovní klimatizační jednotky, která dokáže dle typu obsluhovat až pět klimatizačních jednotek vnitřních. Tímto způsobem lze řešit situace, kdy nelze do exterieru (např. z estetických důvodů) umístit větší množství zařízení. Je to systém víceokruhový. Každá z vnitřních klimatizačních jednotek má proto svůj vlastní potrubní přípoj na jednotku venkovní.